chopper (Leonid Vishnyakov) - Team Spirit, CS:GO

Оригинальное имя: Leonid Vishnyakov
Страна: Россия
Команда: Team Spirit