b1t (Valeriy Vakhovskiy) - NaVi, CS:GO

Оригинальное имя: Valeriy Vakhovskiy
Страна: Украина
Команда: NaVi